แสดง 20 รายการ จากทั้งหมด 244 รายการ

ฟรีแลนซ์ นักแปล & CopyWriting

สร้างสรรค์คอนเทนต์เพิ่มความน่าสนใจให้กับแบรนด์สินค้าบนการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับองกรค์ เนื้อหาคอนเท้นต์ประกอบไปด้วย งานเขียน บทความ รวมทั้งงานแปลภาษาต่างประเทศ คอนเทนต์ที่ดีต้องสื่อความหมายตรงความต้องการ และเข้าใจง่าย