แสดง 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ

  • 1. ทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยที่เจ็บป่วย / พิการเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของพวกเข…

    1,000 บาท

Healthcare เกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพ