Social Network ช่วยให้ได้งานผ่านสังคมออนไลน์

Social Network ช่วยให้ได้งานผ่านสังคมออนไลน์ หลายปีมานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Facebook, Twitter, LinkedIn ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเครือข่ายสังคมของเราเองได้ รวมทั้งเชื่อมโยงต่อ ๆ […]