Home / ลงทะเบียน / สร้างบัญชีฟรีแลนซ์

สร้างโปรไฟล์ ``ฟรีแลนซ์``

เพียง 3 ขั้นตอน ง๊าย ง่าย

1. สร้างโปรไฟล์ฟรีแลนซ์

กรอกชื่อผู้สมัคร และอีเมล์ เพื่อสมัครสมาชิก

2. อัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสการติดต่อจ้างงาน

3. ลงผลงาน

โชว์ผลงาน สู่สายตาผู้ว่าจ้าง เพิ่มโอกาสการถูกจ้างงาน


มีบัญชีสมาชิกอยู่แล้ว >>> เข้าสู่ระบบ