รับสมัคร Web Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร: -ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี -วุฒิปริญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ ,IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้โปรแปรม Flash,Dream weaver,HTML,MySQL,PHP -มีความ…

อ่านต่อ...