รับเขียนเว็บไซต์ php , รับเขียนโปรแกรม Window App ใช้ภาษา VB, Crytal Report, รับเขียนโปรแกรมบน Handheld ยิงเช็คสินค้า POS บน Handheld

1. รัีบเขียนเว็บไซต์ php , css, javascript , ajax, Jquery เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ,Mssql 2. รับเขียนโปรแกรม Window App ใช้ภาษา VB, Crytal Report 3. รับเขียนโปรแกรมบ…

อ่านต่อ...