ความลับของคำว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” จะทำให้คุณรวยขึ้นจากการทำงานน้อยลง

คำว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง เป็นคำที่มีมานานมากและเรามักถูกกระตุ้นให้ขยันหมั่นเพียรอย่าจับจด จงเร่งทำงานให้เสร็จเร็วๆ เพราะ… เวลาเป็นเงินเป็นทอง ผมก็แอบคิดอยู่เนืองๆ ว่าแล้ว เงินทองมันอยู่ตรงไหนของเวลาว […]