GumRoad.com: ทางเลือกใหม่ของการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ผมพยายามค้นหาช่องทางการให้ผู้ซื้อ E-Book สามารถชำระเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและได้รับ E-Book ภายในระยะเวลาอันสั้น ผมต้องการให้การจ่ายเงินมีความเป็นสากลด้วยการรับบัตรเ…

อ่านต่อ...