รับสมัคร Graphic Designer [Simple IT co.ltd.]

Simple IT ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาเกมส์ รับออกแบบและรับทำเว็บไซต์ และให้บริการด้านซอฟต์แวร์โซลูชั่น ประสงค์รับสมัครผู้สนใจมาร่วมงานในตำแหน่ง Graphic designer
เพื่อออกแบบงานกราฟิกตามแบบที่ทางบริษัทต้องการ

Job Description : คิดและออกแบบวาดภาพกราฟิกเกมส์ การ์ตูน สื่อต่างๆ เช่น โลโก้ แบนเนอร์เว็บ ป้ายโฆษณา

Qualification :
– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศน์ศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, และ Flash ได้
– หากสามารถเขียน HTML, Javascript, หรือ Action Script จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสมการณ์ด้าน Graphic Design หรือ Web Design อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– มีความสื่อสัตย์ ขยัน สู้งาน และมีความรับผิดชอบต่องานสูง
– ละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี มีความสนใจและกระตือรือร้น

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 600/27 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13100

Salary : ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์ (ขึ้นต่ำ 14,000 บาท)

สวัสดิการ :
– ประกันสังคม
– โบนัส
– ฟิตเนส
– สระว่ายน้ำ

ติดต่อ คุณ ปุณยวีร์ 08-4321-5678