Positive D รับสมัคร Web/Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

Web/ Graphic Designer
Job Description:
– ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
– ออกแบบ Website
– ออกแบบ Display สำหรับงาน Event

Attitude & Vision:
– สามารถทำงานเป็น Team Work ได้
– สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ / ชัดเจน
– มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
-มีประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ เพิ่งจบใหม่ แต่มั่นใจในฝีมือแต่มั่นใจในฝีมือและผลงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความชำนาญในโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash
-มีพื้นฐานการทำ Flash Animation และการตัด HTML Template (ไม่จำเป็นต้องเขียน Program ได้)
-สามารถเริ่มงานได้ทันที