รายละเอียดงาน (Job discription)

ต้องการหา Freelance มาเขียน Web เพื่อใช้ในองค์กร ลักษณะเป็น IT Helpdesk / Logging System
- ให้พนักงานแจ้งปัญหา
- IT Admin จ่ายงานให้ IT Support
- IT Support แก้ปัญหา พนักงานปิดเคส

ทำรายงานออกมาในมิติต่างๆ หรือเพิ่ม Mobile App ภายหลัง รวมถึงเพิ่ม Features ไปใช้กับ Requests อื่นๆ ในสำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

Web based system

ตำแหน่งงาน (Position)

Programmer

สวัสดิการ (Benefits)

โครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 Nov 2022
เสนอราคามาได้

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

ตามแต่ตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 12687

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี ​LINE ID

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 26 กันยายน 2022

อัพเดตล่าสุด: 27 กันยายน 2022

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้