รายละเอียดงาน (Job discription)

รายละเอียดงานเบื้องต้น
ระบบการบริการจัดการฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการลงเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ลูกสุกรจนสุกรพร้อมชำแหละ โดยจะมีเรื่องของการสั่งซื้อยา การรับเข้ายา การสร้างแผนการจับสุกร และการจัดการ Stock สินค้า, Stock สุกรในระบบด้วย และนอกจากนั้นยังเป็นระบบที่มีการติดต่อกับระบบ SAP

สิ่งที่เตรียมไว้ให้
- เอกสาร Blueprint
- Database
- เอกสาร System Spec
- User Interface
- เส้น API สำหรับติดต่อ SAP

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

ภาษาที่ใช้
หลังบ้าน : C#
หน้าบ้าน : VueJs / Nude.js

ขอคนที่เป็น Full stack developer

ตำแหน่งงาน (Position)

Programmer

สวัสดิการ (Benefits)

งานประจำ
- เบี้ยขยัน/เบี้ยเลี้ยง/Incentive
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะงาน
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าส่งสินค้า
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ)
- รถประจำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
- เครื่องแบบพนักงาน (ไม่บังคับใส่)
- โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 18124

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 22 กรกฎาคม 2022

อัพเดตล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2022

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้