รับเครดิต $200 ฟรี 60 วัน

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

ดิโอเน่ โซน เราออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าของเราตั้งแต่ปี 2022 ลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจกับการเอาใจใส่ และพยายามเข้าใจอุปสรรค์ปัญหาที่เขาพบเจอในการทำงาน ทีมงานของเราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อนำความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดระบบที่สามารถแก้ไขรับมือกับอุปสรรค์เหล่านั้น เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี

บริการทั้งหมดของเรา
1.การพัฒนาซอฟต์แวร์
2.การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ IOS และ Android
3.การพัฒนาเว็บไซต์
4.การพัฒนาแพลตฟอร์ม
5.การพัฒนาแดชบอร์ด ภาพรวมของข้อมูลหรือรายงานทางธุรกิจ
6.ระบบบริหารการจัดการขนส่ง (TMS)
7.การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
8.การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

ุ60

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

30,000 บาท

ตัวอย่างผลงาน

สุธาสินี สุทธิรักษ์

ความสามารถ

 • Website
 • Java
 • Spring
 • ReactJS
 • Python
 • CRM
 • Salesforce
 • Mobile Application
 • Transportation Management System (TMS)
 • ERP
 • Dashboard

ประวัติการทำงาน

 • ดิโอเน่ โซน เราออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าของเราตั้งแต่ปี 2022 ลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจกับการเอาใจใส่ และพยายามเข้าใจอุปสรรค์ปัญหาที่เขาพบเจอในการทำงาน ทีมงานของเราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อนำความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดระบบที่สามารถแก้ไขรับมือกับอุปสรรค์เหล่านั้น เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี

ข้อมูลติดต่อ

 • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
 • ยืนยันอีเมลแล้ว
 • ยืนยันตัวตนแล้ว
 • มี LINE ID
 • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ