ภาณุเขต เครื่องกลาง

ความสามารถ

  • Google sheets
  • Google Apps script
  • Web applications
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premier pro

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน ฟรีแลนซ์ Fulltime มีโปรไฟล์ใน fast workhttps://fastwork.co/user/zero0g/typing-and-data-entry-73001097?utm_source=app_sharing

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อ “ติดต่อฟรีแลนซ์”

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

สร้าง Web Apps เก็บข้อมูลด้วย
Google App scripts ใช้ได้ทุก
แพลตฟอร์ม
สร้าง Web Apps เก็บข้อมูลด้วย Google App scripts
สามารถนำไปใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง iPhone, iPad,
Android. หรือ PC
แบบฟอร์มที่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ต่อย
อดให้เกิดประโยชน์ เช่น
- แบบสอบถาม
- รับสมัครงาน
- สมัครเข้าร่วมโครงการ
- ขอเก็บข้อมูลติดต่อลูกค้า
โดยข้อมูลที่เก็บจะบันทึกลง Google sheets ซึ่งข้อมูลจะ
อยู่ในรูปแบบของตาราง
บริการจัดการข้อมูลบน Google Sheets แบบครบวงจร!!
หากลูกค้าท่านใด สนใจสามารถทักมาสอบถามกันก่อน
ได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1. ลูกค้าติดต่อใช้บริการ โดยแจ้งวัตถุประสงค์และราย
ละเอียดอย่างชัดเจน
2. ประเมินราคาและเสนอให้ลูกค้าพิจารณา
3. ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน (เริ่มงาน)
4. ส่งงาน final ให้ลูกค้า หากต้องการแก้ไขให้แจ้ง
ภายใน 24 ชม. หลังส่งงานให้
5. สิ้นสุดการจ้างงาน

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

5-10

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

4,000 บาท

ตัวอย่างผลงาน

งานอื่นๆ ที่รับทำ