รายละเอียด

Model 3D ด้วยโปรแกรม
- Sketchup

Perspective Interior,Exterior ด้วยโปรแกรม
- Sketchup V-Ray
- Sketchup Enscape
- Lumion

1. 3D ออกแบบตกแต่งภายใน( INTERIOR 3D PERSPECTIVE )
บ้านพักอาศัย คอนโด รีสอร์ท โรงแรม โชว์รูม สปา
* ราคาเริ่มต้น ต่อรูป 2500 บาท

2. 3D ออกแบบตกแต่งภายนอก ( EXTERIOR 3D PERSPECTIVE )
บ้านพักอาศัย คอนโด รีสอร์ท โรงแรม โชว์รูม สปา
* ราคาเริ่มต้น ต่อรูป 3000 บาท

3. 3D อนิเมชั่น ( 3D ANIMATION INTERIOR EXTERIOR )

4. 3D Booth / Event / Exhibition
ในส่วนของค่าจ้างการทำงาน เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ทุกแบบงาน
หากลูกค้ามีแบบ หรือ ออกแบบมาแล้ว จะให้เราขึ้น 3D ให้ ราคาจะลดลงมาตามความยากง่ายของงาน

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

2-7 วัน

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

2,500 บาท

แชร์งานนี้

ทีปกร พูนสวัสดิ์มงคล

ความสามารถ

  • Autocad
  • Sketch Up
  • Lumion
  • Photoshop
  • 3Ds max

ประวัติการทำงาน

  • หจก.จีรศักดิ์ เจ แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน
  • บริษัท เบญจมาศ จำกัด พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ