รับเครดิต $200 ฟรี 60 วัน

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

ยื่นภาษีประจำเดือนทั้งหมด

-ไฟล์ใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี ***
-แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน (ภ.ง.ด.1,3,53)
-ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)
-แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
-ใบสำหรับสแกนเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
-หน้ารายงานภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือน
-แบบนำส่งประกันสังคมประจำเดือน
-ใบนำส่ง(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคาร
-หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ***
-บันทึกเอกสารทางบัญชีรายเดือนให้ทั้งหมด ***
-ให้คำปรึกษาภาษีประจำเดือน

Line: nung******

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

1-30

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

2,500 บาท

ตัวอย่างผลงาน

ปัทมาพร แก้วมืด

ความสามารถ

  • ปิดบัญชี และดูแลรายเดือน

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ