รับสมัคร Team Assistant

We are ALPHA FOUNDERS…
Alpha Founders supports the development of Internet companies in South East Asia and Pacific. Examples of these companies include www.theiconic.com (the leading online clothing retailer in Australia), and www.lazada.com (the leading online department store in South East Asia).
We give Internet businesses the support that we would have loved when we started ourselves. We provide funding, advice, network, talent and administration. Our enthusiastic and hard working team of investment and industry professionals assists ventures operationally with deep know how in business development, online marketing, operations, IT and HR.
For our Bangkok based office, we are currently looking to expand the team.

For More Information Please Click Here http://bit.ly/JoinAlphaFounders

We are Alpha Founders…
Alpha Founders เป็นผู้พัฒนาและสนับสนุนบริษัทอินเทอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ตัวอย่างของ บริษัทเหล่านี้คือ www.theiconic.com (ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าออนไลน์ชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย) และ www.lazada.com (ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://bit.ly/JoinAlphaFounders