รับสมัคร ช่างกราฟฟิค

คุณสมบัติผู้สมัคร:มีความรู้ด้านกราฟฟิค สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดงาน:สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ ทำงานล่วงเวลาได้