ต้องการทีมงาน Programmer เขียน Native App บน iPhone และ ipad

บริษัท 2clicks Interactive จำกัด

ต้องการทีมงาน Programmer เขียน Native App บน iPhone ทั้งประจำ หรือ Freelance หลายตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ใช้เครื่อง Macintosh ได้
2. เก่งการเขียน โปรแกรม Xcode เซียน Cocoa และ Objective-C หรือ Carbon C#
3. เขียน php Ajax และ MySQL Databese ได้เป็นอย่างดี
4. Back Office และ อื่น ๆ อีกมากมาย…

ประสบการณ์: ใช้โปรแกรมได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ คิดได้ ทำได้ สามารถจบงานได้ด้วยตัวเอง ยิ่งมีความสามารถรอบด้าน Mac และ iPhone มากเท่าไร ยิ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ!