ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/Presentation/Motion graphic : Graphic designer/video editor

รับสร้างผลงานออกแบบ/แก้ไข สื่อสิ่งพิมพ์,งานนำเสนอ,งาน motion graphic,ตัดต่อ แก้ไขวิดีโอ 2D/Motion/Presentation/ Video Program : After effect/ Premire Pro/ Photoshop/…

อ่านต่อ...