10 คำถามที่มักพบเจอในการสัมภาษณ์งาน

                   Q1 : ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้กรรมการรู้จักคุณมากขึ้นอีก A : ควรกล่าวถึงประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหรือประสบการณ์การฝึกงานของคุณ ที่แสดงให้เ…

อ่านต่อ...