เซ็ง เบื่อ แล้วทำอย่างไร ?

รู้กันหรือไม่คำว่า “เซ็ง” ในภาษาไทย แปลตามพจนานุกรม แปลว่า จืด , ชืด , หมดรส (ใช้กับอาหาร) และ อีกความหมายของคำว่า “เซ็ง” คือ หมดความตื่นเต้น ธน คิดว่าคนส่วนใหญ่เวลา…

อ่านต่อ...