เริ่มต้นธุรกิจได้…ใน 7 วัน

เรื่อง : คัมภีร์ทอง     ว่ากันว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาภายในเจ็ดวันเท่านั้น แล้วทำไมคุณจะสร้างธุรกิจของคุณในเจ็ดวันบ้างไม่ได้ หลายท่านคงมีสินค้าหรือบริการที่อยากทำอยู…

อ่านต่อ...