มาลองใช้บิลดิจิตอลแทนบิลกระดาษกันดีกว่า

มาลองใช้บิลดิจิตอลแทนบิลกระดาษกันดีกว่า

เรื่อง  ยรรยง เต็งติชวลิต          ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย แอมดอกซ์ ประเทศไทย       คุณกระดาษ ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุก ...