มาลองใช้บิลดิจิตอลแทนบิลกระดาษกันดีกว่า

เรื่อง  ยรรยง เต็งติชวลิต     …

อ่านต่อ...