ผู้จัดการ ตัวแทนประกันชีวิต สามารถปรับเป็นพนักงานประจำกับบริษัทโดยตรง เมื่อ ผ่านตำแหน่ง มาร์เก็ตติ้ง เมเนเจอร์ ขึ้นไป

รับสมัคร SM – ผู้จัดการฝ่ายขายประกัน และตัวแทน SM – ผู้จัดการฝ่ายขายประกัน และตัวแทน บทบาทหน้าที่:- ติดต่อลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใ…

อ่านต่อ...