Photo

deklen รับงานรีวิวของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ จากผู้ใช้จริง

กรุงเทพ https://www.facebook.com/Deklen2017/ https://www.deklenthai.com/ Untitled-2.jpg
รีวิวของเล่น
Market Researchers / Media & Broadcasting / Sales & Marketing
ติดต่อจ้างงาน

ส่งข้อความ

ติดต่อทาง E-mail : [email protected]

ติดต่อโดยใช้เว็บเมล : Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

รับงานรีวิวของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ จากผู้ใช้จริง (ผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 3-10 ปี, เด็กอายุ 3-10 ปี, คนที่สนใจเป็นนักรีวิวของเล่น) รีวิวของเล่นเสนอเป็นคลิป VDO สามารถสอบถามรายละเอียดได้ (ซื้อ 1รีวิว แถม 1 ชิ้นงาน สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก)
*แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน
1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการให้รีวิว (ชื่อของเล่น, แบรนด์ของเล่น, เงื่อนไขการใช้สินค้า, ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ, Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว, สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน, เว็บไซต์ของผู้จำหน่าย, ช่องทางการจัดจำหน่าย, รูปภาพของสินค้าที่ต้องการให้ใส่ประกอบการรีวิว (ถ้ามี))
2. ทางเราทำการคัดเลือกนักรีวิวให้
3. ลูกค้าจัดส่งของเล่นไปตามที่อยู่ของนักรีวิวที่ทางเราจะแจ้งให้ เมื่อตกลงรับงานรีวิว
4. ลูกค้ากำหนดระยะเวลาในการรีวิว (ระยะเวลาประมาณ 7วัน นับจากวันที่นักรีวิวได้รับของเล่น)
5. นักรีวิวจะโพสต์ผลงานรีวิวบน Blog, Youtube, Facebook, Instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่งของนักรีวิว (โดยตั้งค่าการ Share บน Facebook เป็น Public) หรือส่งงานให้ลูกค้าตามที่ตกลง

ระยะเวลา
7วัน นับจากวันที่นักรีวิวได้รับของเล่น
ราคา
รีวิวละ 500 บาท

ตัวอย่างผลงาน

– https://www.facebook.com/Deklen2017/videos/421782291611733/
– https://www.facebook.com/Deklen2017/videos/421779534945342/
– https://www.facebook.com/Deklen2017/videos/419117608544868/
– https://www.facebook.com/Deklen2017/videos/419107671879195/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *