Photo

3D maker 3D maker

Bangkok
3DPerspectiveAnimation
Media & Broadcasting
ติดต่อจ้างงาน

ส่งข้อความ

ติดต่อทาง E-mail : [email protected]

ติดต่อโดยใช้เว็บเมล : Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

รับทำโมเดล 3 มิติ (3DSketchup) สเกลเมือง,ย่าน,เขต,ชุมชน ทั่วราชอาณาจักร ทั้งหน่วยงานราชการ,นักศึกษา (ตามความสมจริง 25% 50% 75% 90%)
1. ทำโมเดล+ภาพวิว+ภาพเคลื่อนไหว (3D+ฟรีPerspective+ลด60%Animation) (พร้อมให้ไฟล์หลังทำโปรเจ็กต์เรียบร้อย (ราคาตาม “รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทำงาน”)
2. ทำภาพ Perspective/ View (ราคาคิดเป็นต่อภาพ)
3. ทำวิดีโอ Animation (ราคาคิดเป็นต่อนาที)
*หมายเหตุ การดำเนินการนี้ ไม่รวมการหาข้อมูลพื้นฐาน เช่น ไฟล์แปลน, ไฟล์ GIS จากสำนักผังเมือง เป็นต้น
**โดย นักผังเมืองและสถาปนิกผู้ชำนาญการ (Unlimitect team)

โทร 087-985-9797 คุณโมเดล (12.00 เป็นต้นไป)
อีเมลล์ [email protected] (เช็คทุกวัน)