Photo

รับเขียน Web Application ตามความต้องการ

ติดต่อจ้างงาน

ส่งข้อความ

ติดต่อทาง E-mail :

ติดต่อโดยใช้เว็บเมล : Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

รับเขียน Web Application ตามความต้องการ ประการณ์ทำงาน เช่น ระบบตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเด็ก ระบบแผนที่กับ dataware house ระบบร้านขายการเกษตร ระบบบจัดการโรงแรม ระบบบุคลากร ระบบ Project management เป็นต้น สามารถติดต่อที่

tel: 0878242032

email: [email protected]