รายละเอียดงาน (Job discription)

#หน้าที่รับผิดชอบ
- เสนอความคิดการออกแบบกราฟฟิคให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ใช้โปรแกรมจัดวาง layout สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
- ส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ให้ลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปเล่มพิมพ์สำเร็จ สื่ออิเลคทรอนิกส์ดิจิทัล

*** สามารถส่ง CV และตัวอย่างผลงานมา พร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาได้ทางอีเมล์ ***

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

- สัญชาติไทย
- เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบ จัดหน้าหนังสือ
- สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น InDesign, Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
- ถ้ามีประสบการณ์ทำหนังสือรายงานประจำปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานช่วง มกราคม – เมษายน 2562 ได้

ตำแหน่งงาน (Position)

Graphic Design

สวัสดิการ (Benefits)

-

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

-

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

แชร์งานนี้

Company ID: 3407

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มีเว็บไซต์บริษัท

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 29 มกราคม 2019

อัพเดตล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2019

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้