รายละเอียดงาน (Job discription)

อัตราค่าจ้าง: 500 บาท/คน เวลา 4 ชั่วโมง
(รับเฉพาะคนที่ใช้ระบบ iOS เท่านั้น)

รายละเอียดงาน
- ทดสอบเกมบนมือถือ 2 ชั่วโมง
- สัมภาษณ์ออนไลน์แบบกลุ่ม (Focus Group Interviews) 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์:
เพื่อนำความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มย่อยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของกลุ่มย่อยเกี่ยวกับเกมมือถือ

ระยะเวลาทดสอบและสัมภาษณ์กลุ่ม : 12 - 14 พ.ค. 63

สนใจสมัครในลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYt2cJwdTR6e9LMNO755QtFPSDknzz9_LdBMwk30oFy_QDjA/viewform

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications)

เลือกกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น นักเรียนมัธยมปลาย (15 - 18 ปี), นักศึกษา (19 - 22 ปี) และ First Jobber (23 - 28 ปี )
2. กลุ่มตัวอย่างต้องชอบเล่นเกมแนวนี้ หรือเคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อน

ระยะเวลาทดสอบ: 3 วัน จำนวน 4 ชั่วโมง/กลุ่ม โดยแบ่งเป็น
วันแรก กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย (15 - 18 ปี)
วันสอง กลุ่มนักศึกษา (19 - 22 ปี)
วันสาม กลุ่ม First Jobber (23 - 28 ปี )

พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ จากแบบสอบถามด้านล่างนี้ (โปรดกรอกข้อมูลตามจริง)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYt2cJwdTR6e9LMNO755QtFPSDknzz9_LdBMwk30oFy_QDjA/viewform

ตำแหน่งงาน (Position)

Market Research

สวัสดิการ (Benefits)

ไม่มี (จะโอนเงินผ่านธนาคารหลังจบการทดสอบเรียบร้อยในวันดังกล่าว)

เงินเดือน/ค่าตอบแทน (Salary)

 

500 บาท/คน

สถานที่ปฏิบัติงาน (Location)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัด (Province)

 

กรุงเทพมหานคร

Company ID: 5889

เกี่ยวกับบริษัท

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มีเว็บไซต์บริษัท

 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

วันที่ลงประกาศ: 19 เมษายน 2020

อัพเดตล่าสุด: 23 เมษายน 2020

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้