ภูวกฤต ศิระปรุฬห์

ความสามารถ

  • การดับเพลิง ครูฝึกดับเพลิง ครูฝึกการทำงานในที่อับอากาศ

ประวัติการทำงาน

  • 2010 - ปัจจุบัน : ทีมดับเพลิงภายในอาคาร -อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
  • 2013 - 2017 : พนักงานดับเพลิงประจำอาคารสูง - อาคารจัตุรัสจามจุรี
  • 2017 - 2020 : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ - บจก. ที.เอ. เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทรนนิ่ง
  • 2020 - ปัจจุบัน : วิทยากรฝึกอบรมด้านการดับเพลิงและการทำงานในที่อับอากาศ

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อ “ติดต่อฟรีแลนซ์”

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

บริการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และ หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามข้อกำหนดของกฏหมาย พร้อมออกใบประกาศผ่านการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าอบรม และจัดทำรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับสถานประกอบการ

- ดำเนินการโดยหน่วยฝึกและวิทยากรที่มีประสบการณ์และได้รับการแต่งตั้งจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- การอบรมทฤษฎีเกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกัน ระงับ และเอาตัวรอดจากอัคคีภัย
- การอบรมภาคปฏิบัติการใช้งานถังดับเพลิงเข้าระงับอัคคีภัย
- การอบรมการอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ
(กรณีที่สถานประกอบการยังไม่มีแผนหรือยังไม่เคยทำการฝึกซ้อม ยินดีให้คำปรึกษา)
- ดำเนินการฝึกอบรมภายในพื้นที่ลูกค้า
-

**การฝึกอบรม จำกัดผู้เข้าอบรม1 รุ่น จำกัดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 60 ท่าน**
**สถานประกอบการจะต้องมีพนักงานไม่เกิน 100 คน**
**ลูกค้าต้องแจ้งกำหนดการวันเวลาที่ต้องการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน**

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

1-2

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

20,000 บาท

แชร์งานนี้

ตัวอย่างผลงาน

งานอื่นๆ ที่รับทำ