( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

- พิมพ์งานภาษาไทย/อังกฤษ ไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ 10 หน้า___125 บาท
- พิมพ์งานภาษาไทย/อังกฤษ ไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ 20 หน้า___250 บาท
- พิมพ์งานภาษาไทย/อังกฤษ ไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ 30 หน้าขึ้นไป (หน้าละ 12 บาท)____360 บาท
- แปลเอกสารภาษาอังกฤษ___เริ่มต้น 300 บาท
- แปลประโยคสั้นภาษาอังกฤษ___เริ่มต้นประโยคละ 20 บาท
- เขียน Resume, CV (ไทย)___เริ่มต้น 250 บาท
- เขียน Resume, CV (อังกฤษ) ___เริ่มต้น 350 บาท
- เขียน Resume, CV (อังกฤษ - เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)____เริ่มต้น 1,250 บาท
- ทำรายงาน เขียน essay (ไทย)____เริ่มต้น 250 บาท
- ทำรายงาน เขียน essay (อังกฤษ)___เริ่มต้น 350 บาท
- ทำ Term-project, วิทยานิพนธ์, Thesis (ไทย)___ราคาตามตกลง
- ทำ Term-project, วิทยานิพนธ์, Thesis (อังกฤษ)___ราคาตามตกลง
*ราคาเบื้องต้นประเมินจาก การพิมพ์เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4 (Normal margin และ Single paragraph) , ตัวอักษร Angsana 16
======================
ขั้นตอนการทำงาน
*ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน เช่น การจัดรูปแบบ ขนาดตัวอักษร และวันที่ต้องการรับงาน
*กรณี Resume, CV ลูกค้าต้องมีโครงเพื่อให้ผู้เขียนทำความเข้าใจเบื้องต้นในประวัติของลูกค้า
*แบ่งภาษาเป็น 3 ระดับ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง
*ราคาขึ้นอยู่กับความง่าย-ยากของเนื้อหา
*ส่งงานเป็นเอกสาร Word/Excel/Power Point/pdf
*สามารถเพิ่มเติมกรณีต้องการเอกสารเป็นรูปเล่ม (ปริ้นเลเซอร์สี เย็บเล่ม พร้อมนำส่ง)

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

2-5 วัน (ขึ้นอยู่กับเนื้อหางาน ยกเว้นวิทยานิพนธ์)

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

125 บาท

ตัวอย่างผลงาน

ปอนด์ - Sumonta Veeravongchairoj

ความสามารถ

 • Microsoft Office
 • Business economics
 • Banking
 • Excel

ประวัติการทำงาน

 • Krungthai Bank PCL. (2011-Present)
 • นักเรียนทุนธนาคาร
 • Chulalongkorn University (part-time lecturer)

ข้อมูลติดต่อ

 • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
 • ยืนยันอีเมลแล้ว
 • ยืนยันตัวตนแล้ว
 • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ