( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น -ไทย JP-TH interpreterโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
รับงานล่ามแปลภาษา ญี่ปุ่น-ไทย หรือ ไทย-ญี่ปุ้น
- งานกึ่งทางการ (เอ็นเตอร์เทน)
- พาเที่ยว นำเที่ยว
- แปลการบรรยาย
- งานสัมภาษณ์ต่าง ๆ
- งานเปิดพิธีต่างๆ โดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี (N3)
เดินทางออกนอกกรุงเทพได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เริ่มต้น -ครึ่งวัน - เต็มวัน
ล่าม ไทย - ญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่น - ไทย เริ่มต้น 2 ชั่วโมง (ภายในกรุงเทพ รวมค่าเดินทางแล้ว)
- หากเกินชั่วโมงที่ตกลง คิดชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท
- หากเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 500 บาท
- หากเป็นงานนำเที่ยวที่ต้องการยานพาหนะ(พร้อมคนขับรถ)ด้วยกรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

1

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

1,900 บาท

ตัวอย่างผลงาน

เกรียงไกร พูลสวัสดิ์

ความสามารถ

  • photoshop
  • premiere pro
  • illustrator
  • lightroom

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ