Piyachat Evelyn Denbaes

ความสามารถ

  • English Thai translation

ประวัติการทำงาน

  • ผู้เขียน/ผู้แปลเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้านการแพทย์ เคยทำงานเป็นบรรณาธิการของเว็บไซด์/แอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand และเป็นผู้เแปลด้านการแพทย์ มีประสบการณ์การแปลให้กับวารสาร MIMS Doctor

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID
  • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อ “ติดต่อฟรีแลนซ์”

( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

-รับเขียนบทความทางการแพทย์ บทความเว็บไซด์สุขภาพ คลินิคและโรงพยาบาล
- รับแก้ไขบทความวิจัย บทความวิชาการ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ทั้งวารสารของไทยและวารสารนานาชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ผู้ว่าจ้างโปรดแจ้ง concept งานวิจัยของตนเอง หรือข้อมูลที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง เพื่อให้ทางเราประเมินราคา

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

7-14

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

1,200 บาท

ตัวอย่างผลงาน

งานอื่นๆ ที่รับทำ