( ดูผลงานเพิ่มเติม เลื่อนด้านล่าง )

รายละเอียด

ทำแบบสอบถามโดยใช้ Google Form และสามารถดูรายละเอียดได้ โดย Google Sheet
สำหรับนักเรียน นักศึกษา มีราคาพิเศษ
.
#1 ราคา 300-400 บาท
แบบสำรวจ ข้อสอบ แบบสอบถาม นักเรียนนักศึกษา พิเศษ
ไม่เกิน 10 ข้อ 300 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ 400 บาท
ผลแบบสำรวจ
ได้ google sheet ข้อมูลทั้งหมด
คะแนนสำหรับข้อสอบ

(มีบัตรนักศึกษาแสดงตน)
-------------------------
#2 ราคา 450-550 บาท
แบบสำรวจ ข้อสอบ แบบสอบถาม บุคคลทั่วไป
ไม่เกิน 10 ข้อ 450 บาท ไม่เกิน 20ข้อ 550 บาท
ผลแบบสำรวจ
ได้ google sheet ข้อมูลทั้งหมด
คะแนนสำหรับข้อสอบ
----------------------------------
#3
ข้อสอบ / แบบสำรวจ มากกว่า 30 ข้อ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ข้อ
ราคา 1000 บาท เกิน 100 ข้อ เพิ่มข้อละ 5 บาท
ได้ google sheet ข้อมูลทั้งหมด
คะแนนสำหรับข้อสอบ

นอกเหนือจากนี้ติดต่อส่วนตัว

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

3

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

300 บาท

ตัวอย่างผลงาน

ทิวานนท์ แก้วละมุล

ความสามารถ

  • Photoshop
  • illustrator
  • Premiere Pro

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • ยืนยันตัวตนแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ