รายละเอียด

รับทำเชิงอรรถ บรรณานุกรม และรายการเอกสารอ้างอิง ในเอกสารทางวิชากาาทุกชนิด ทั้งวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความต่าง ๆ ตามรูปแบบมาตรฐานสากล APA, MLA หรือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

ตามที่ลูกค้าต้องการ 1-5 วัน

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

250 บาท

แชร์งานนี้

Nopp595 Panorpattanachai

ความสามารถ

  • เชี่ยวชาญการจัดทำเชิงอรรถ บรรณานุกรม สำหรับวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
  • มีความถนัดในการจัดหน้ารูปแบบ จัดหน้าเอกสารตามมาตรฐานที่กำหนด
  • การพิสูจน์อักษร คำทับศัพท์
  • Citation format, APA format

ประวัติการทำงาน

  • ประสบการณ์ทำงานในการตรวจสอบรูปแบบการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ เชิงอรรถ บรรณานุกรม ตามมาตรฐานสากล และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ