• ตัวอย่าง BOQ

รายละเอียด

บริการรับ ถอดแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง รับทำ BOQ ยื่นกู้ธนาคาร-ถอดวัสดุ และ ค่าแรงงาน ที่พักอาศัย อาคารต่างๆ โรงงาน คอนโด..ฯลฯ (ป.ตรี พระจอมเกล้าธนบุรี ประสบการณ์ถอดแบบ 6 ปี)
อัตราค่าบริการ
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. ราคาไม่เกิน 3000 บาท
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น พื้นที่เกิน 150 ตรม. ราคาไม่เกิน 4000 บาท (มากกว่า 250 ตรม.ตกลงภายหลัง)
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. ราคาไม่เกิน 5000บาท
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่เกิน 200 ตรม. ราคา 5000 บาท (มากกว่า 300 ตรม.ตกลงภายหลัง)
อาคารต่างๆ โรงงาน คอนโด งานอื่นๆ ราคาตามความยากง่ายของงาน

- เพื่อกู้ธนาคาร ถอดแบบและจัดทำ B.O.Q. ใบประมาณราคา( BOQ ) สำหรับ ยื่นธนาคาร
- รับประมาณราคาก่อสร้าง ทำ BOQ ยื่นกู้ธนาคาร-ถอดวัสดุ และ ค่าแรงงานต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้าน
- จัดทำ BOQ ทำใบเสนอราคาการก่อสร้าง บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน วัสดุ และค่าแรง BOQ ปรับปรุง หรือต่อเติมบ้าน อาคาร
- รับประมาณราคาก่อสร้าง ค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับประมาณราคาก่อสร้าง คำนวณหาปริมาณงานและวัสดุ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
- การประมาณราคา เพื่อใช้ประมูลงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดทำ BOQ สำหรับยื่นซองประกวดราคา ทุกประเภท และจัดทำราคาตามงบประมาณที่กำหนดได้
- คำนวณงบประมาณ และกำหนดราคากลาง สำหรับ owner ทำการเปรียบเทียบต่อรองราคาผู้รับเหมา ให้คำปรึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายการสำหรับประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร ให้คำปรึกษา จัดทำ BOQ

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

รับงานตลอด

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

3,000 บาท

แชร์งานนี้

Nattapong Petthong

ความสามารถ

  • งานถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

  • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
  • ยืนยันอีเมลแล้ว
  • มี LINE ID

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ