รายละเอียด

- รับพัฒนา/แก้ไขโปรแกรมวินโดวส์ด้วย VS.NET (C#.NET)
- ลักษณะงาน Windows Form, WPF, Class Library, Class Library, Windows Services
- เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น MSSSQL, Oracle, postgreSql เป็นต้น
- เชื่อต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ เครื่องชั่งน้ำหนัก อุปกรณ์ usb
- เชื่อมต่อกับระบบ Cloud หรือ Web Api
- สิ่งที่ส่งมอบ ประกอบด้วย ชุดติดตั้งโปรแกรม source code โครงสร้างฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
- รับประกันงานหลังจากส่งมอบ 14 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน (วัน)

 

3-7

ค่าจ้างเริ่มต้น (บาท)

3,000 บาท

แชร์งานนี้

ปริน สุขสง

ความสามารถ

 • VB.NET/C#.NET
 • Web Application (ASP.NET), HTML5, JQuery, Boostrap, Web Api (ASP.NET),
 • DBMS, MS SQL, Oracle, prosgreSQL, MySQL, etc
 • Windows Application, Window Presentation Foundation (WPF)
 • Hardware, Barcode scanner, Printer, USB Device

ประวัติการทำงาน

 • Wolfcom Enterprise (Thailand) 12 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน
 • T.D. Software 11 กรกฎาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2560 (ฟรีแลนซ์)
 • ์NIIT Technologies 7 มีนาคม - 2554 - 8 กรกฎาคม 2559
 • ISM Recruitment Technologies 2 พฤษภาคม 2550 - 4 มีนาคม 2554 (ฟรีแลนซ์)
 • Advanced System Consulting 16 ตุลาคม 2547 - 30 เมษายน 2550
 • Aplus System Consultant 19 เมษายน 2547 - 15 ตุลาคม 2547
 • Wolfd Medic Corporation Inc 14 สิงหาคม 2545 - 31 มีนาคม 2547

ข้อมูลติดต่อ

 • ยืนยันเบอร์ติดต่อแล้ว
 • ยืนยันอีเมลแล้ว
 • มี LINE ID
 • มีไฟล์ Resume

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงข้อมูลติดต่อ

งานอื่นๆ ที่รับทำ