พรพิลาส เคนทะชาลี

ความสามารถ

  • photoshop
  • Illustrator

ประวัติการทำงาน

  • ThaiFrostech co.ltd พฤษภาคม 2017 - กรกฎาคม 2020

ข้อมูลติดต่อ

งานที่รับทำทั้งหมด