1a1c94147e4183f60e19c2600db010bc

ก่อนที่จะส่งใบสมัครเรียนต้องตรวจสอบรายการต่างๆเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ลืมหรือทำข้อสิ่งที่ผิดพลาด

1. ตรวจสอบอักษร ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ หรือไวยากรณ์ ที่เรียงความ หรือประวัติส่วนตัว
2. แนบไฟล์ผลสอบ เช่น ผลสอบระดับภาษา
3. ติดต่อที่ปรึกษา
4. ปรับปรุง Social media เช่น Facebook หรือ อัพเดทหน้า LinkedIn เพื่อให้ดูมีความเป็นมืออาชีพ
5. ไม่ส่งใบสมัครในวันสุดท้ายของการกำหนดการส่ง
6. ตรวจสอบในเรื่องของรางวัล,ใบประกาศนีย์บัตรต่างๆที่ใบสมัคร
7. ตรวจสอบชื่อโรงเรียน
8. ปรับปรุงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัพเดทในเรื่องการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน
9. พิสูจน์อักษรอีกครั้งเพื่อป้องกันการผิดพลาด
10. ทบทวนข้อมูลติดต่อ
11. ตรวจสอบการจัดรูปแบบ
12. หายใจลึกๆ ทำใจให้สบายแล้วแตะที่ปุ่มส่ง

ที่มา : vcharkarn.com

แชร์ให้เพื่อน