หาคนจัด Artwork หนังสือเด็ก A5 [Freelance]

หาคนจัด Artwork หนังสือเด็ก (A5) เล่มละ 25-30 หน้า จำนวน 8 เล่มค่ะ
งานเป็น Set เดียวกัน ทำงานโดยใช้ Template เหมือนกันได้เลย
มี Text และภาพประกอบแล้ว
ต้องการคนมาจัดเป็นรูปเล่มอย่างเดียว

ใครสนใจ และมีเวลา ส่งตัวอย่างงาน AW ที่เคยจัด ติดต่อ [email protected] นะคะ