รับ เขียนโปรแกรม C#,.NET,SQL SERVER

โปรเจคจบ,โปรเจคนักศึกษา,งานติดต่อฐานข้อมูล