รับสมัคร Programmer

ตำแหน่ง:Web Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร:
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (สามารถปฎฺบัติงานได้ทันที ไม่รับจบใหม่)
มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา ทำงานรวดเร็ว และ มีความรับผิดชอบสูง สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา ตามสาขาต่างๆ ของบริษัท
มีความตั้งใจในการทำงาน มีความคิดก้าวหน้า ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และรู้จักพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประจำที่สาขาเกาะสมุย และเดินทางระหว่างสาขาฯ ได้ตลอดเวลาไม่มีเงื่อนไข
มีความรู้ความสามารถดูแลระบบ และ support ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ภายในบริษัทได้
มีความสามารถในการใช้และเขียนโปรแกรม ASP.NET ภาษา VB ,Dreamweaver,htmlด้
มีความสามารถในการใช้ Database Sql server 2000 ได้
หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Flash,Photoshop,Illustrator และมีเทคนิคในการออกแบบและทำเว็บได้สวยงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งผลงานหรือโปแกรมที่เคยทำ มาในวันสัมภาษณ์ด้วย
รายละเอียดงาน
:
สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วยภาษา VB และ สามารถใช้ database SQL SERVER 2000 ได้ และสามารถออกแบบระบบ เก็บความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบดาต้าเบส ออกแบบเว็บฟอร์ม เขียนโปรแกรม เทสโปรแกรม ทำคู่มือการใช้งาน ตลอดจนการสอนผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ และเขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรม Dreamwerver flash Potoshop Illustrator ได้บ้างเพื่อพัฒนางานเว็บให้มีความสวยงามได้ และสามารถ ดูแล และ support ระบบภายในบริษัทที่เป็นทางด้าน Hardware, Software and Network ได้ และสามารถจัดทำเอกสารเกียวกับงานด้านโปรแกรม มีความคิดและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา เพื่อ SUPPORT งานต่างสาขาได้

สวัสดิการ
:
ที่พัก ประกันสังคม สวัสดิการมาตรฐานบริษัททั่วไป