รับสมัคร Programmer และงานด้าน IT หลายอัตรา รายได้ดี มีโบนัส+สวัสดิการให้

MIS Staff
คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ทางด้านระบบ Network, Database และ Server เป็นอย่างดี
• สามารถเขียนเว็บแอพลิเคชั่นต่างๆ ได้ เช่น ASP.Net, ASP, PHP, MySQL, Java Script, MS SQL
• มีความรู้ทางด้าน Windows Server 2000 / Linux
• มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง
• พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
ลักษณะงาน : ดูแลเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับระบบเกมที่รับผิดชอบ จัดทำและดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย และเขียนโปรแกรม Application ต่างๆ

Web Programmer
คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถเขียนเว็บแอพลิเคชั่นต่างๆ ได้ เช่น ASP.Net, ASP, PHP, MySQL, Java Script, MS SQL
• มีความเข้าใจใน PL / SQL
• เข้าใจงานด้านเว็บไซต์เป็นอย่างดี
• ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานร่วมกับผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้
• มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง
• พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
ลักษณะงาน : ดูแลเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับระบบเกมที่รับผิดชอบ จัดทำและดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายและเขียนโปรแกรม Application ต่างๆ

Web Developer
คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.Net
• สามารถพัฒนาเว็บโดยใช้ Table less ได้
• มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและสามารถจัดการด้วย MySQL หรือ MS-SQL
• มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บเพจด้วย HTML, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery ตามมาตรฐานสากล
• สามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบ XML หรือ JSON ได้
• มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี web2.0, SEO, Web Marketing
• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator, Flash ได้
• มีประสบการณ์ใน Web Developer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบ, ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย, ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง Mobile Application, วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คเว็บไซต์ให้แสดงผลได้ถูกต้อง อีกทั้งตรวจเช็คช่องโหว่ จุดผิดพลาด หรือ bug ต่างๆ ได้

Android Application Developer
คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ Java, Web Services, XML, Social API, SQL Lite เป็นอย่างดี
• สามารถใช้งาน Android SDK, Eclipse และ DDMS ได้
• เข้าใจ Object oriented analysis and design
• ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ถ้าสามารถเขียนเว็บแอพลิเคชั่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : เขียนโปรแกรม Mobile Application ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด

iOS Programmer
คุณสมบัติ :
• วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพลิเคชั่นบน iPhone / iPad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C ได้
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Object Oriented Programming
• มีความรู้ในเรื่อง Cocoa framework with XCode
• มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ MySQL หรือ MS SQL
• มีความรู้เกี่ยวกับ XML, HTTP หรือ Web service
• มีประสบการณ์ในเรื่อง Cocos 2D จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง
• พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
ลักษณะงาน : เขียน Application บน iPhone / iPad ตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารการสมัคร
• สำเนาเอกสารการศึกษา (Transcript) 1 ใบ
• หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ใบ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
• รูปถ่าย (ขนาดใดก็ได้ ไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป
• สนใจติดต่อขอสมัครด้วยตัวเองหรือส่งอีเมล์มาที่…

บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด www.winner.co.th
446/71 ชั้น 3-5 อาคารปาร์คอเวนิว 2 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 (ฝั่งเดียวกับธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 71) ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
หรือส่งอีเมลมาได้ที่ [email protected] , โทร. 02-711-3877, 02-711-0194 / คุณวรรณภา