รับสมัคร Online Graphic Designer ด่วน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพศชาย-หญิง
-มีความสามารถใช้โปรแกรม Graphic ต่างๆ ได้อย่างดีมาก
-สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานออกแบบ Website ต่างๆได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ด้านการตลาดบนออนไลน์พอสมควร
-มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นได้
-มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในงาน Online Marketing
-สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงาน VDO Online ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ถ้ามีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ถ้าผ่านการสมัครสามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียดงาน:
Online Graphic Designer (Full Time)
สามารถคิด Concept และออกแบบงานออนไลน์ต่างๆ
เช่น Website, Landing Page, Banner ได้อย่างสวยงาม ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์
รักการเรียนรู้ มีความสนใจในงานออกแบบบนออนไลน์