รับทำโปรเจ็คนักศึกษา – โปรเจ็คอุตสาหกรรม

โปรเจ็คนักศึกษา (ราคานักศึกษา)
ผลงานที่ผ่านมา
– หุ่นยนต์ 6 ขา
– PLC ควบคุมผ่าน Xbee
– เครื่องช่วยหัดเดินคนพิการอัตโนมัติ
– เครื่องบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ
– แขนกลขนาดเล็ก 5 DOF(จำนวนข้อต่อ)
– หุ่นยนต์ rescue
โปรเจ็คอุตสาหกรรม
ผลงานที่ผ่านมา
– เขียนแบบระบบลำเลียงชิ้นส่วนรถยนต์
– หุ่นยนต์ Planform สำหรับกระจายเครือข่ายสัญญาณ
– FPV (Pan-Till) เครื่องส่งสัญญาณบินสำรวจ
– UAV (Pan-Till) สำหรับติดตั้งกล้องเครื่องบินสำรวจ
– เดินระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ โรงงานโม่งหิน
– เดินระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊มน้ำและไฟแสงสว่าง สวนน้ำ
– ติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ kyocera
– Maintenance เครื่องตักหินแร่

กรวิทย์ กาวิลเครือ
081-4534062
Tubroz.co.,ltd