ต้องการคนเขียน Function Website ให้ เป็น Part time Job

ต้องการเวบโปรแกรมเมอที่ สามารถเขียน PHP, Java Script, My SQL, jQuery ได้โดยต้องการให้เขียนเป็น Function ของเวบ ถ้าสนใจโปรดส่งเข้าเมล [email protected] โดยส่งข้อมูลประวัติและผลงานที่ผ่านมาถ้าเป็น highcharts จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ