ทำงานแบบ-work-smart

คุณจะเลือกทำงานแบบไหน Work Hard หรือ Work Smart?

          ปัจจุบันมีค่านิยมในการทำงานแบบเน้น Work Smart ว่าช่วยให้คนทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เคร่งเครียดกับงานมากเกินไป ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนมองว่า การทำงานแบบ Work Hard คือความตั้งใจทุ่มเทให้งาน ทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ แล้วอย่างนี้คนทำงานอย่างเรา ๆ จะทำงานแบบไหนดีถึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานกันนะ

1. เลิกงานตามเวลา

          เมื่อถึงเวลาเลิกงาน คนทำงานแบบ Work Smart ก็จะเก็บของกลับบ้านค่ะ อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าคนทำงานประเภทนี้จะเป็นคนไม่ใส่ใจการทำงาน เพราะถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้านตรงเวลาเชียว แต่คนทำงานแบบ Work Smart นี้ เค้าสามารถจัดสรร บริหารเวลาระหว่างเวลาการทำงาน และเวลาส่วนตัวได้อย่างสมดุลต่างหากล่ะคะ

2. วางแผนงานเป็นระบบ

          สาเหตุที่คนทำงานแบบ Work Smart จัดสมดุลชีวิตกับงานของตัวเองได้ ก็เพราะคนทำงานประเภทนี้เค้ามีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบค่ะ คนทำงานพวกนี้เมื่อได้รับมอบหมายงานมาก็จะนำมาวิเคราะห์ จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน กำหนด timeline และ deadline เพื่อให้ได้ทราบว่างานอะไรที่ต้องทำก่อนหรือทำหลังค่ะ

3. จัดการงานเป็นระเบียบ

          เมื่อมีการวางแผนการทำงานแล้ว คนทำงานแบบ Work Smart ก็จะสามารถทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายมาได้อย่างเป็นระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอนค่ะ งานที่สำเร็จออกมาก็จะเป็นผลงานที่สมบูรณ์

4. เวลางาน ทำงานเต็มที่

          ในเวลางานคนทำงานแบบ Work Smart จะเต็มที่กับการทำงาน เพื่อให้งานแต่ละชิ้นสำเร็จตาม timeline และ deadline ที่ได้กำหนดไว้ และถ้าหากงานเสร็จก่อน deadline ที่กำหนด คนทำงานพวกนี้ก็ยังสามารถกลับมาตรวจทานงานได้อีกด้วยค่ะ

ผลจากการทำงานแบบ Work Smart

ผลจากการที่คุณทำงานแบบ Work Smart งานที่ออกมาก็จะสำเร็จ

ตามเป้าหมาย คุณจะได้รับคำชมจากหัวหน้างาน เพราะงานที่คุณทำนั้น

ออกมาสมบูรณ์เป็นระบบ ระเบียบ เพราะคุณทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และผลงานจึงออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ เมื่อได้รับการประเมินผลงานก็เป็นที่น่าพอใจด้วยเช่นกัน การทำงานอย่างเป็นระเบียบ และมีการวางแผนงานอย่างมีระบบ คุณจึงได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้า และคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ซับซ้อน และท้าทายมากกว่าเดิมจากหัวหน้างานของคุณ มีเวลาว่างเหลือเฟือสำหรับไปพักผ่อนหรือไปหากิจกรรมพัฒนาตนเองด้านอื่น  มีวิธีจัดการกับความเครียดได้ดีไม่เครียดสะสม เพราะเมื่อเลิกงานก็จะไม่เอาเรื่องงานกลับมาคิด มีเวลาออกกำลังกายดูแลตัวเอง และทานอาหารตรงตามเวลา

บริหารงานเป็น ชีวิตดี มีความสุข รู้จักวิเคราะห์ปัญหา

สามารถบริหารและจัดการปัญหาได้ดี

ที่มา ; jobsdb

แชร์ให้เพื่อน