Single Gateway คืออะไร พร้อมเปิดผลกระทบสำคัญที่คนไทยควรรู้

การที่ประเทศไทยจะนำเอา “Single Gateway” มาใช้นั้น ดูเหมือนว่าจะมีการพูดเรื่องนี้กันมาสักระยะหนึ่ง แต่เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวกันจริง ๆ ไม่นานมานี้ หลังรัฐบาลเ…

อ่านต่อ...