รับสมัครพนักงาน Freelance

ต้องการรับสมัครด่วน งานเป็นการเขียนโปรแกรมเป็น Web application ใช้ c#.net ขอให้เขียน c#.net, SQL 2008 ได้ ก็ OK แล้วค่ะ

อ่านต่อ...